Поземлен имот на ПЪРВА линия за продажба във втора промишлена зона на гр. Благоевград

Описание

Поземлен имот на ПЪРВА линия за продажба във втора промишлена зона на гр. Благоевград. Имот, с трайно предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „нива“, категория на земята при неполивни условия: пета, с площ 4 500 кв.м., с лице около 83 метра към Зелендолско шосе. Имотът попада в регулация – в смесена многофункционална устройствена зона за свободно, свързано или комплексно (групово) застрояване, при следните параметри:
- максимална плътност на застрояване: 70%
- максимален кинт: 2.50
- минимална озеленена площ: 20%
- максимална кота корниз: 15%

Удобства

  • Асфалтиран път
  • Ток

Форма за запитване за оферта с реф. № 22298

Недвижими Имоти City Properties:

Избрани обяви за Парцел за продан, Благоевград