Промишлена сграда за продажба на бул. Васил Левски в гр. Благоевград

Промишлена сграда за продажба на бул. Васил Левски в гр. Благоевград. Самостоятелна сграда, функционално разделена на две – складово помещение с витрина към булеварда и витрина назад, откъм паркинга; портиерна с две архивни зали и самостоятелен санитарен възел, с обща площ на имота от 214 кв.м. Цената е без включен данък добавена стойност.

Производствено помещение в промишлената зона на гр. Благоевград.

Производствено помещение в промишлената зона на гр. Благоевград. Намира се на партер, сграда старо строителство, с лесен достъп. Помещение с площ от 900 кв.м и склад 300кв. м. Трифазен ток. Има място за паркиране. Цената е без ДДС.

Склад под наем в промишлената зона – Покровнишко шосе на гр. Благоевград.

Склад под наем в промишлената зона – Покровнишко шосе на гр. Благоевград. Намира се на партер, сграда старо строителство, с лесен достъп. Склада е с площ от 450 кв.м. Трифазен ток. Има място за паркиране. Последно е работило като цех. Цената е без ДДС.

Земеделска земя за продажба на Покровнишки път.

Земеделска земя за продажба на Покровнишки път. В непосредствена близост до комуникации с площ 1600 кв. м.  Имотът попада в общо устройствения план на гр. Благоевград с параметри за застрояване: максимална плътност на застрояване 70 %, максимален кинт – 2,5, минимално озеленяване 20 %, максимална кота корниз 15 м.

 Земеделска земя за продажба в землището на Първа промишлена зона, местността „Карамих. Бунар - Ш.44“.

 Земеделска земя за продажба в землището на Първа промишлена зона, местността „Карамих. Бунар - Ш.44“. Имотът е с площ от 3001 кв. м. с правоъгълна форма, разположен на равен терен. Достъпът е посредством черен път.

Склад под наем в промишлената зона на гр. Благоевград.

Склад под наем в промишлената зона на гр. Благоевград. Намира се на партер, сграда старо строителство, с лесен достъп. Склада е с площ от 350 кв.м. Трифазен ток. Има място за паркиране. Цената е без ДДС.

Склад под наем в промишлената зона на гр. Благоевград.

Склад под наем в промишлената зона на гр. Благоевград. Намира се на партер, сграда старо строителство, с лесен достъп. Склада е с площ от 170 кв.м. Трифазен ток. Има място за паркиране. Цената е без ДДС.

Склад под наем в промишлената зона на гр. Благоевград.

Склад под наем в промишлената зона на гр. Благоевград. Намира се на 2 – ри етаж, сграда старо строителство, с лесен достъп. Склада е с площ от 420 кв.м. Трифазен ток. Има място за паркиране. Цената е без ДДС.

Склад под наем в промишлената зона – Покровнишко шосе на гр. Благоевград.

Склад под наем в промишлената зона – Покровнишко шосе на гр. Благоевград. Намира се на партер, сграда старо строителство, с лесен достъп. Склада е с площ от 230 кв.м.