УПИ за продажба в с. Рилци на обл. Благоевград

УПИ за продажба в с. Рилци на обл. Благоевград. Намира се тиха уличка, разположена на метри от кметството. Парцелът е с правилна форма, с площ от 600 кв.м. Всички необходими комуникации (ток, вода, канал) – в имота.

Урегулиран поземлен имот за продажба в с. Изгрев, общ. Благоевград

Урегулиран поземлен имот за продажба в с. Изгрев, общ. Благоевград. Имот, с площ 1547 кв.м., с лице към асфалтиран път. Всички комуникации – в непосредствена близост. Чудесен за построяване на многофамилна къща.

Парцел с ПУП за продажба в кв. Грамада на гр. Благоевград

Парцел с ПУП за продажба в кв. Грамада на гр. Благоевград. Имот, с площ от 461 кв.м., с лице към пътя – около 15м, разположен на равнинен терен. Ток, вода, канал – в непосредствена близост. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), максимална стойност на Кинт. - 1.2, плътност на застрояване – (максимум) 60%, плътност на озеленяване (минимум) – 40%, специфични параметри – паркиране в имота. Чудесен за еднофамилна къща.

Поземлен имот на ПЪРВА линия за продажба във втора промишлена зона на гр. Благоевград

Поземлен имот на ПЪРВА линия за продажба във втора промишлена зона на гр. Благоевград. Имот, с трайно предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „нива“, категория на земята при неполивни условия: пета, с площ 4 500 кв.м., с лице около 83 метра към Зелендолско шосе. Имотът попада в регулация – в смесена многофункционална устройствена зона за свободно, свързано или комплексно (групово) застрояване, при следните параметри:
- максимална плътност на застрояване: 70%
- максимален кинт: 2.50
- минимална озеленена площ: 20%

Парцел на две улици с лице на главен булевард Пейо Яворов в гр. Благоевград.

Парцел на две улици с лице на главен булевард Пейо Яворов в гр. Благоевград. Начин на трайно ползване: Жилища територия. Лице към главен път 20 метра. Възможно застрояване около 1200 кв.м. РЗП. Предлага се и на обезщетение.

Урегулиран поземлен имот за продажба в кв. Струмско

Урегулиран поземлен имот за продажба в кв. Струмско. Парцелът е с площ от 892 кв.м., всички комуникации са в непосредствена близост. Чудесен за построяването на еднофамилна къща с параметри за застрояване: максимална плътност на застрояване 60 %, максимален кинт – 1,2, минимално озеленяване 40 %, максимална кота корниз 10 м.

Парцел за продажба в с. Българчево

Парцел за продажба в с. Българчево. Парцелът е с площ от 755 кв.м, чудесен за построяването на еднофамилна къща с параметри за застрояване: максимална плътност на застрояване 60 %, максимален кинт – 1,2, минимално озеленяване 40 %, максимална кота корниз 10 м. В близост до ток, вода ,канал.

Парцел с проект за еднофамилна къща за продажба в с. Българчево

Парцел с проект за еднофамилна къща за продажба в с. Българчево. Парцела е с площ от 755 кв.м., чудесен за построяването на еднофамилна къща с параметри за застрояване: ЗП. 101 кв.м, РЗП 160 кв.м. Имотът е разположен на два асфалтови пътя.  БОНУС: партиди за ток - включени в цената.

Парцел за продажба в кв. Еленово на гр. Благоевград

Парцел за продажба в кв. Еленово на гр. Благоевград. Парцела е с площ от 495 кв.м., чудесен за построяването на еднофамилна къща с параметри за застрояване: максимална плътност на застрояване 40 %, максимален кинт – 1,5, минимално озеленяване 60 %, максимална кота корниз 10 м.